Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: http://poradniaeffecta.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: PORADNIA ODCHUDZANIA i ODŻYWIANIA EFFECTA Agnieszka Jeżewska Jadźwingów 2/u2
  02-692 Warszawa
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: agnieszka.jezewska@coio.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: home.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • banki
  • operatorzy płatności
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Kurs Odchudzania i Zdrowego Odżywiania


To nie jest kolejny Twój niewykorzystany kurs!

Cały program prowadzony jest NA ŻYWO, co daje najlepsze efekty!

Indywidualna praca z dietetyk Agnieszką Jeżewską połączona z pracą w grupie na spotkaniach, które prowadzi - wiedza + motywacja + wsparcie = trwałe efekty.

To czego nie da Ci zwykły jadłospis

trwałe EFEKTY

Na pewno wiesz już wszystko o odchudzaniu, prawda? Dlatego na Kursie dostaniesz praktyczną wiedzę i proste wskazówki do zastosowania od zaraz. Dzięki temu będziesz chudnąć, jednocześnie ucząc się, jak jeść zdrowo. Otrzymasz wiedzę co zjadać żeby schudnąć 5-15 kg w 3 miesiące.

Motywacja
i silna wola

Wsparcie i cykliczne spotkania

Mamy sprawdzone sposoby motywowania i wsparcia uczestników kursu. Nie pozwolimy Ci odpuszczać sobie a w gorszych momentach dostaniesz wsparcie. Praktyczna wiedza, oparta o najnowsze zalecenia z dietetyki klinicznej i Naszej ponad 13- letniej praktyki.

Osobiste podejście

Indywidualna praca z dietetykiem

Warsztaty prowadzi dietetyk online na żywo. Dzięki temu możesz zadawać pytania i rozmawiać z uczestnikami.
Co więcej w ramach kursu otrzymasz indywidualne konsultacje z dietetykiem online. Taka praca pomoże Ci osiągnąć cel, do którego dążysz - 3 miesiące spotkań do sylwetki, o której marzysz.

Co osiągniesz po kursie?

 • Dostaniesz indywidualną strategię na zgubienie 10-15 kg i poprawę swojego stanu zdrowia
 • Nauczysz się komponować posiłki żeby były smaczne i pozwalały Ci schudnąć, a później utrzymać wypracowane efekty
 • Zwiększysz swoją pewność siebie 
 • Nauczysz się samodyscypliny w pracy nad własnym ciałem
 • Nauczysz się jak zadbać o zdrowie swoje i swojej rodziny
 • Teraz będziesz mieć siłę i energię dla swoich najbliższych 
 • Twoje otoczenie będzie podziwiać Twoje efekty, a Twoja rodzina będzie z Ciebie dumna
 • Zapomnisz o zaburzeniach snu i problemach ze wstawaniem z łóżka 
 • Dowiesz się jak na trwałe zmniejszyć obrzęki i poprawić pracę jelit
 • Wreszcie przestaniesz podjadać i objadać się na noc
 •  Uwierzysz, że to jest możliwe - Twoje marzenia o byciu szczupłym i atrakcyjnym dla siebie urealnią się!


Start Kursu 

12.03.2024

Zapisy zamykamy za:

26
Dni
07
Godziny
52
Minuty
40
Sekundy

Kolejne kroki

1

Dołącz do Kursu Online

- wybierz pakiet dla siebie.

NIC NIE TRACISZ - jeżeli stwierdzisz, że to nie jest dla Ciebie, opłata za kurs zwracana jest w pełni po pierwszych zajęciach.

2

Po zapisie otrzymasz dokładną instrukcję, jak dołączyć do pierwszego spotkania online. Zadzwonię do Ciebie i umówimy się na konsultację indywidualną w ramach kursu.

3

Korzystaj! Bądź na spotkaniach, udzielaj się, pytaj, dziel się swoimi doświadczeniami, czytaj materiały. Przede wszystkim wdrażaj w praktykę kolejne zadania i chudnij!


PAKIET STANDARD

2500 zł 

950 zł

 • 12 zajęć grupowych online na żywo
 • 60-dniowy dostęp do nagrań zajęć grupowych
 • 12 ebooków z przepisami i zaleceniami po każdym spotkaniu
 • możliwość rezygnacji z kursu do pierwszych zajęć
 • Indywidualna Konsultacja Diagnostyczna z opracowaniem programu żywieniowego oraz 4 konsultacje dietetyczne kontrolne


PAKIET PREMIUM

3650 zł

1200 zł


 • 12 zajęć grupowych online na żywo
 • 60-dniowy dostęp do nagrań zajęć grupowych
 • 12 ebooków z przepisami i zaleceniami po każdym spotkaniu
 • możliwość rezygnacji z kursu do pierwszych zajęć
 • Indywidualna Konsultacja Diagnostyczna z opracowaniem programu żywieniowego oraz 4 konsultacje dietetyczne kontrolne
 • Dostęp do zamkniętej grupy na oddzielnej platformie online z codzienną motywacją i poradami

 • PAKIET VIP GOLD

  5350 zł

  2550 zł


  • 12 zajęć grupowych online na żywo
  • 90-dniowy dostęp do nagrań zajęć grupowych
  • 12 ebooków z przepisami i zaleceniami po każdym spotkaniu
  • możliwość rezygnacji z kursu do pierwszych zajęć
  • Indywidualna Konsultacja Diagnostyczna z opracowaniem programu żywieniowego oraz 6 konsultacje dietetyczne kontrolne
  • Dostęp do zamkniętej grupy na oddzielnej platformie online z codzienną motywacją i poradami

  Masz pytania? Chcesz nas poznać lepiej? Zapraszamy do kontaktu!

  Agnieszka Jeżewska

  Jestem dietetykiem klinicznym i coachem. Ukończyłam Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz coaching na SWPS.

  Od ponad 13 lat dzięki dietoterapii pomagam swoim klientom wrócić do zdrowia, pełni sił oraz wykorzystania pełnego potencjału metabolicznego.

  Uważam, że zrzucenie kilku kilogramów, to połowa sukcesu - prawdziwym osiągnięciem jest utrzymanie efektów oraz trwała zmiana nawyków żywieniowych.

  Od ponad 6 lat prowadzę regularne szkolenia, dotyczące remisji w chorobach tarczycy, insulinooporności i stanach zapalnych jelit.

  Wiem, że odpowiednie podejście i konkretne zmiany mogą na trwałe poprawić Twoje zdrowie i sylwetkę.

  Przeprowadziłam już ponad 90 edycji Kursu Odchudzania i Zdrowego Odżywiania, w których wzięło juz udział ponad 900 osób i wiem, że obecnie jest to najlepszy sposób na trwałe pozbycie się tkanki tłuszczowej w zdrowy i wygodny sposób.


  606 228 038 | agnieszka.jezewska@poradniaeffecta.pl


  © 20204 EFFECTA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Polityka Prywatności

  EFFECTA


  ➡️ul. Jadźwingów 2

  02-692 Warszawa


  ➡️ul. Łączności 35

  05-552 Łazy


  Zapisz się na PROMOCYJNE badanie analizy składu ciała aby poznać:

  • Swój WIEK METABOLICZNY
  • poziom TKANKI TŁUSZCZOWEJ I MIĘŚNIOWEJ,
  • MINERALIZACJĘ KOŚCI
  • NAWODNIENIE ORGANIZMU
  • kąt fazowy czyli ODŻYWIENIE KOMÓREK
  • ile kcal potrzebujesz - METABOLIZM SPOCZYNKOWY

  SPIESZ SIĘ ! 

  ZAPISAĆ MOŻNA SIĘ JESZCZE TYLKO PRZEZ:

    1  8
  Days
  :
   
    1  2
  Hours
  :
   
    0  9
  Minutes
  :
   
    0  8
  Seconds

  You missed out!

  Zapisz się poniżej.

  Po zapisaniu się skontaktuję się z Tobą telefonicznie aby umówić wizytę w dogodnym terminie.

  Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 EFFECTA. Polityka prywatności

  Kurs Odchudzania i Zdrowego Odżywiania ONLINE

  Chcesz mieć szczupłą sylwetkę zwłaszcza w hashimoto i insulinooporności?

  Odchudzanie bez wychodzenia z domu? Tak! To jeszcze nigdy nie było tak proste!

  Jak to wygląda?

  • 12 warsztatów online na platformie ZOOM oraz dostęp do nagrania, prowadzonych zajęć;
  • Poniedziałki o godzinie: 19:30; 
  • Ebooki po każdych zajęciach z podsumowaniem tematu i przepisami kulinarnymi;
  • cotygodniowe zadania żywieniowe do wykonania;  • Indywidualna godzinna konsultacja diagnostyczna z dietetykiem klinicznym z analizą badań lekarskich oraz opracowanie zaleceń i planu dalszej pracy;
  • pyszne przepisy + aplikacja z przepisami do pobrania na telefon;
  • praca z dietetykiem grupowa i indywidualna;
  • Treść kursu oparta jest na nowoczesnej wiedzy dietetycznej, realnej do zastosowania dla każdej osoby, na powszechnie dostępnych produktach żywnościowych;
  • Spotkania live z psychodietetyki w zamkniętej grupie Facebook  Poznaj efekty Naszych Klientów!

  Insert Video
  Insert Video
  Insert Video
  Insert Video
  Insert Video

  Zobacz nasze recenzje na Google:

   START Kursu 

  04.03.2024

  19:30

  Poniedziałek

  Zapisy zamykamy za:

  70
  Dni
  14
  Godziny
  20
  Minuty
  03
  Sekundy

  Tylko teraz w tak niskiej cenie!

  899zł Zamiast 2265zł

  Całkowita  cena za 3 miesięczny Kurs: 899 zł

  Następnie są
  dwie możliwości:


  2 x 450 

   ZŁOTYCH

  Pierwsza rata płatna po pierwszych zajęciach

  Druga za miesiąc

  Jeszcze o Kursie:

  12 warsztatów edukacyjnych

  Praktyka

  Na pewno wiesz już wszystko o odchudzaniu, prawda? Dlatego na Kursie dostaniesz praktyczną wiedzę i proste wskazówki do zastosowania od zaraz. Dzięki temu będziesz chudnąć, ucząc się, jak jeść zdrowo.

  Motywacja
  i silna wola

  Wsparcie

  Mamy sprawdzone sposoby motywowania naszych Kursantów. Nie pozwolimy Ci odpuszczać sobie a w gorszych momentach dostaniesz wsparcie. Twoja silna wola będzie ze stali!

  Osobiste podejście

  Dietetyk

  Warsztaty prowadzi dietetyk kliniczny. To nie będzie Twój kolejny kurs, którego nie obejrzysz!

  Dzięki spotkaniom NA ŻYWO możesz na bieżąco zadawać pytania i rozmawiać z uczestnikami. 
  Co więcej w kursie otrzymasz indywidualne konsultacje z dietetykiem na żywo lub online.


  Masz pytania? Chcesz mnie poznać lepiej? Zapraszam do kontaktu!

  Agnieszka Jeżewska

  Nazywam się Agnieszka Jeżewska i od ponad 13 lat prowadzę w Warszawie i Magdalence Poradnię Odchudzania i Odżywiania EFFECTA. 


  Jestem dietetykiem klinicznym i coachem, codziennie pomagam Ci osiągnąć Twoje cele w zakresie zdrowia, sylwetki i lepszego samopoczucia, zwłaszcza w hashimoto i insulinooporności.


  Wierzę i mam głębokie przekonanie, że sukces w odchudzaniu do 20% wiedzy i 80% motywacji i działania! Dlatego pracując z Tobą, zrobię wszystko, aby odkryć i podsycić Twoją motywację i utrzymać efekty.

  Moim celem jest Twój efekt, ale także przekazanie odpowiedniej wiedzy, żebyś pomogła nie tylko sobie, ale całej Twojej rodzinie. Sama jestem mamą 2 wspaniałych synów i wiem, że prowadząc dom, oraz własny biznes zdrowe odżywianie i zadbanie o siebie staje się wyzwaniem.

  606 228 038 | agnieszka.jezewska@poradniaeffecta.pl


  © 2023 EFFECTA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Polityka Prywatności

  dietetyk Agnieszka Jeżewska

  ZAPRASZA


  Płaski brzuch w 10 dni

  wyzwanie

  Kompleksowy program w dbałości o Twoje zdrowie i szczupłą sylwetkę pod opieką specjalistów.

  TEN PROGRAM JEST DLA CIEBIE JEŚLI:

  • Chcesz schudnąć, ale wielokrotne próby kończą się niepowodzeniem, efekt jojo nie jest Ci obcy?
  • Nie wiesz, jak ułożyć swoją dietę, żeby schudnąć i jednocześnie zadbać o zdrowie?
  • Zaczynasz, ale brakuje Ci motywacji i wsparcia, żeby ukończyć proces odchudzania?
  • Nie masz już  pomysłów na szybkie, proste i zdrowe posiłki?
  • Borykasz się z wiecznym brakiem energii i problemami trawiennymi


  Jeśli chociaż na 1 z tych pytań Twoja odpowiedź brzmi TAK , zapraszam 🙂

  Specjalnie dla Ciebie przygotowałam wyjątkowy PROGRAM ZDROWIE I SYLWETKA, który pozwala Ci zadbać o zdrowie i wygląd - czuć się i wyglądać wspaniale!

  Od ponad 10 pomagam, takim jak Ty zmieniać nawyki żywieniowe, nastawienie do zjadanych posiłków, aby czuć się dobrze ze sobą i swoim ciałem 🙂


      CZEGO DOWIESZ SIĘ I WDROŻYSZ W RAMACH 30-DNIOWEGO PROGRAMU ?

  1

  Dowiesz się dlaczego redukcja nadmiaru tkanki tłuszczowej jest ważna dla zdrowia?

  2

  Przekonasz się co warto jest wiedzieć, żeby efektywnie schudnąć?

  3

  Poznasz wiele skutecznych metod na zwiększenie energii i unormowanie pracy  jelit?

  4

  Dowiesz się jak powinien wyglądać program, który doprowadzi Cię do sukcesu w odchudzaniu?

  5

  Poznasz sposoby na utrzymanie motywacji i efekty po diecie redukcyjnej?

  Agnieszka Jeżewska

  Nazywam się  Agnieszka Jeżewska i od ponad 13 lat prowadzę swoją  Poradnię Effecta w Warszawie. W swojej pracy stawiam duży nacisk nie tylko na efekty osób, które prowadzę ale także na utrzymanie przez nich wypracowanych efektów Naszej współpracy.  

  W oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie zorganizowałam  kompleksowy program Zdrowie i Sylwetka, dzięki któremu osiągniesz szczupłą i zdrową sylwetkę bez wychodzenia z domu.

  Wykorzystanie przygotowanych przeze mnie i mój zespół materiałów (e-booki, warsztaty, pyszne przepisy i indywidualne konsultacje), sprawi, że porzucisz negatywne przekonanie o diecie i  przekonasz się jakie to proste i przyjemne🙂


  BIORĄC UDZIAŁ W TYM PROGRAMIE OTRZYMASZ:

  Osobistego dietetyka

  Poznasz sposób na szybkie podkręcenie metabolizmu - indywidualne zalecenia oraz konsultacje, które pomogą Ci przyspieszyć  odchudzanie  oraz zadbać o zdrowie.

  E-book z praktyczną wiedzą

   3 e-booki  opracowane przez dietetyków Poradni Effecta: „Zdrowie i sylwetka”, „Warunki sukcesu na diecie redukcyjnej”, „Sukces na stabilizacji po diecie redukcyjnej”.

  Wsparcie grupy

  Dostęp do prywatnej grupy  na Facebooku, gdzie odbywają się spotkania  na żywo z dietetykiem  oraz sesje live na oddzielnej platformie z cotygodniową sesją pytań.

  Pyszne przepisy i praktyczne materiały

  Specjalnie opracowane przepisy, e-book 'i, w oparciu o temat i nawyk, który co tydzień wypracowujemy w ramach programu.

  __CONFIG_local_colors_, „d6ced”: „White Lilac”, „555c5”: „Mine Shaft”, „2b326”: „Butterfly Bush”}, „gradienty”: {}} __ CONFIG_local_colors__

  Wybierz swój PLAN DZIAŁANIA

  DOŁĄCZ DO WYZWANIA

  W ramach WYZWANIA otrzymasz:

  • Dostęp do prywatnej GRUPY WSPARCIA ONLINE Programy Zdrowie i Sylwetki   oraz codziennie sesja live z dietetykiem
  • E-book Zdrowie i Sylwetki (50 stron - dedukować, przepisy)
  • Dostęp do oddzielnej platformy z dyskusją i sesją pytań na żywo
  • Materiały startowe - wyznaczenie celu i planu działania - Karty do pracy

  • Indywidualną Konsultację Diagnostyczną i dobór dla Ciebie posiłków i suplementacji z odpowiednią gramaturą i prostymi przepisami oraz indywidualnie dobrana suplementacja w cenie wyzwania.

  • Codzienną motywację i sprawdzenie Twoich codziennych postępów - jesteśmy w stałym kontakcie i nie odpuszczę Ci żadnego dnia!

  299zł 
  995zł

  A oto niektóre efekty moich zadowolonych klientów

  __CONFIG_group_edit __ {} __ CONFIG_group_edit__
  __CONFIG_local_colours __ {„kolory”: {„2f463”: „Czerwona pomarańcza”}, „gradienty”: {}} __ CONFIG_local_colours__

  Startujemy już 15 kwietnia 2023!

  30
  Dni
  05
  Godziny
  18
  Minuty
  03
  Sekundy

  Dołącz do NAS - nie może Cię zabraknąć!

  To jest Twój Czas - DZIAŁAJ !!!

  Jeśli masz więcej pytań SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ!

  TELEFON: 606-228-038

  E-MAIL: agnieszka.jezewska@coio.pl

                                        © 2022 PORADNIA EFFECTA. Wszelkie prawa Zastrzeżone | Polityka Prywatności

  dietetyk Agnieszka Jeżewska

  ZAPRASZA


  Program Zdrowie i Sylwetka 

  Skuteczne Odchudzanie bez wychodzenia z domu

  Kompleksowy program w dbałości o Twoje zdrowie i szczupłą sylwetkę pod opieką specjalistów.

  TEN PROGRAM JEST DLA CIEBIE JEŚLI:

  • Chcesz schudnąć, ale wielokrotne próby kończą się niepowodzeniem, efekt jojo nie jest Ci obcy?
  • Nie wiesz, jak ułożyć swoją dietę, żeby schudnąć i jednocześnie zadbać o zdrowie?
  • Zaczynasz, ale brakuje Ci motywacji i wsparcia, żeby ukończyć proces odchudzania?
  • Nie masz już  pomysłów na szybkie, proste i zdrowe posiłki?
  • Borykasz się z wiecznym brakiem energii i problemami trawiennymi


  Jeśli chociaż na 1 z tych pytań Twoja odpowiedź brzmi TAK , zapraszam 🙂

  Specjalnie dla Ciebie przygotowałam wyjątkowy PROGRAM ZDROWIE I SYLWETKA, który pozwala Ci zadbać o zdrowie i wygląd - czuć się i wyglądać wspaniale!

  Od ponad 10 pomagam, takim jak Ty zmieniać nawyki żywieniowe, nastawienie do zjadanych posiłków, aby czuć się dobrze ze sobą i swoim ciałem 🙂


      CZEGO DOWIESZ SIĘ I WDROŻYSZ W RAMACH 30-DNIOWEGO PROGRAMU ?

  1

  Dowiesz się dlaczego redukcja nadmiaru tkanki tłuszczowej jest ważna dla zdrowia?

  2

  Przekonasz się co warto jest wiedzieć, żeby efektywnie schudnąć?

  3

  Poznasz wiele skutecznych metod na zwiększenie energii i unormowanie pracy  jelit?

  4

  Dowiesz się jak powinien wyglądać program, który doprowadzi Cię do sukcesu w odchudzaniu?

  5

  Poznasz sposoby na utrzymanie motywacji i efekty po diecie redukcyjnej?

  Agnieszka Jeżewska

  Nazywam się  Agnieszka Jeżewska i od ponad 10 lat prowadzę swoją  Poradnię Effecta w Warszawie. W swojej pracy stawiam duży nacisk nie tylko na efekty osób, które prowadzę ale także na utrzymanie przez nich wypracowanych efektów Naszej współpracy.  

  W oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie zorganizowałam  kompleksowy program Zdrowie i Sylwetka, dzięki któremu osiągniesz szczupłą i zdrową sylwetkę bez wychodzenia z domu.

  Wykorzystanie przygotowanych przeze mnie i mój zespół materiałów (e-booki, warsztaty, pyszne przepisy i indywidualne konsultacje), sprawi, że porzucisz negatywne przekonanie o diecie i  przekonasz się jakie to proste i przyjemne🙂


  BIORĄC UDZIAŁ W TYM PROGRAMIE OTRZYMASZ:

  Osobistego dietetyka

  Poznasz sposób na szybkie podkręcenie metabolizmu - indywidualne zalecenia oraz konsultacje, które pomogą Ci przyspieszyć  odchudzanie  oraz zadbać o zdrowie.

  E-book z praktyczną wiedzą

   3 e-booki  opracowane przez dietetyków Poradni Effecta: „Zdrowie i sylwetka”, „Warunki sukcesu na diecie redukcyjnej”, „Sukces na stabilizacji po diecie redukcyjnej”.

  Wsparcie grupy

  Dostęp do prywatnej grupy  na Facebooku, gdzie odbywają się spotkania  na żywo z dietetykiem  oraz sesje live na oddzielnej platformie z cotygodniową sesją pytań.

  Pyszne przepisy i praktyczne materiały

  Specjalnie opracowane przepisy, e-book 'i, w oparciu o temat i nawyk, który co tydzień wypracowujemy w ramach programu.

  __CONFIG_local_colors_, „d6ced”: „White Lilac”, „555c5”: „Mine Shaft”, „2b326”: „Butterfly Bush”}, „gradienty”: {}} __ CONFIG_local_colors__

  Wybierz swój PLAN DZIAŁANIA

  START

  W ramach tego PLANU START:

  • Dostęp do prywatnej GRUPY WSPARCIA ONLINE Programy Zdrowie i Sylwetki   oraz 1 w tygodniu sesja live z dietetykiem
  • E-book Zdrowie i Sylwetki (50 stron - dedukować, przepisy)
  • Dostęp do oddzielnej platformy z dyskusją i sesją pytań na żywo
  • Materiały startowe - wyznaczenie celu i planu działania - Karty do pracy

  95zł 
  125zł
  START +

  W ramach tego PLANU START +

  •  Wszystko z planu START
  • Dostęp do nagrań moich szkoleń: Hashimoto i insulinooporność - nowe spojrzenie na metabolizm oraz Nie zajadaj stresu
  • E-BOOK Warunki sukcesu na diecie redukcyjnej (50 stron - zalecenia i przepisy) 
  155zł
  185zł
  PERFECT

  W ramach tego PLANU PERFECT:

  • Wszystko z planu START i START +
  • E-book Stabilizacja po diecie redukcyjnej (50 stron - zalecenia i przepisy) 
  • Konsultacja diagnostyczna ONLINE/ stacjonarnie (Warszawa/ Magdalenka) 
  195zł 
  275

  A oto niektóre efekty moich zadowolonych klientów

  __CONFIG_group_edit __ {} __ CONFIG_group_edit__
  __CONFIG_local_colours __ {„kolory”: {„2f463”: „Czerwona pomarańcza”}, „gradienty”: {}} __ CONFIG_local_colours__

  Startujemy już 1 sierpnia 2022!

  00
  Dni
  00
  Godziny
  00
  Minuty
  00
  Sekundy

  Dołącz do NAS - nie może Cię zabraknąć!

  To jest Twój Czas - DZIAŁAJ !!!

  Jeśli masz więcej pytań SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ!

  TELEFON: 606-228-038

  E-MAIL: agnieszka.jezewska@coio.pl

                                        © 2022 PORADNIA EFFECTA. Wszelkie prawa Zastrzeżone | Polityka Prywatności

  __CONFIG_group_edit __ {"jzjq9vwp": {"nazwa": "Ikony list", "liczba pojedyncza": "Ikony list"}, "jzjqef3z": {"nazwa": "Tekst listy", "liczba pojedyncza": "Lista tekstu"}, „jzjqeoei”: {„nazwa”: „pozycja listy”, „liczba pojedyncza”: „pozycja listy”}, „jzjqeyc2”: {„nazwa”: „lista stylów”, „liczba pojedyncza”: „lista stylów”}} __ CONFIG_group_edit__

  Potwierdzam rejestrację!

  Co teraz?

  • Twoje zgłoszenie trafiłow do Nas
  • Wkrótce zadzwonimy, żeby umówić dogodny dla Ciebie termin
  • Spotkamy się na badaniu 🙂

  Copyright 2023. Poradnia Effecta. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

  Dziękuję za Twoje zgłoszenie

  SCHUDNIJ RAZ NA ZAWSZE!

  PROJEKT LATO 2020


  23.05.2020,

  godz. 13.00

  Projekt poprowadzi 

  dietetyk Agnieszka Jeżewska

  A teraz!

  1. Sprawdź swój e-mail, 


  2. Otwórz wiadomość od:  Agnieszka.jezewska@coio.pl 

  W wiadomości prześlemy Ci informację o programie.


  Sprawdź  "SPAM" i "OFERTY"

  Dodaj adres: agnieszka.jezewska@coio.pl do swoich kontaktów, aby nie dotyczyć wiadomości;)


  PROJEKT STARTUJE ZA

  10
  Dni
  21
  Godziny
  21
  Minuty
  43
  Sekundy

  © 2020 EFFECTA. Wszelkie prawa Zastrzeżone | Polityka Prywatności

  PROJEKT LATO 2020


  SKUTECZNE ODCHUDZANIE

  Program poprowadzi 

  dietetyk Agnieszka Jeżewska


  23.05.2020

  godz: 13:00

  Zarezerwuj miejsce już dziś!


  Ten program zmieniający sposób

  w jaki myślisz  o odchudzaniu, dietach  

  i zdrowiu.

  0 9
  ni
  2 2
  godziny
  2 3
  minuty
  0 3
  sekundy

  PROJEKT LATO 2020 - PŁASKI BRZUCH NA LATO (-A), dzięki temu w 30 dni dowiesz się: